МАРАФОНД ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД

          Та Монгол Улсын иргэн бол төлбөрөө Нийслэлийн Төрийн сан банк Хүлээн авагчийн нэр, дансны дугаар: Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир, спортын хороо /Нэмэлт санхүүжилтийн данс/: 100200035401 /төгрөгийн/ Регистрын дугаар: 9077448.

       Банкинд тушаасан төлбөрийн баримтаа Нийслэлийн нийтийн Биеийн тамир, спортын хорооны байранд авчирч өгснөөр онлайн бүртгэл баталгаажих болохыг анхаарна уу. 1500 м, 5000 м зайд оролцох хүмүүс төлбөрийн хураамжаас сонголт хийх боломжтой: 2000 төгрөг (зөвхөн энгэрийн дугаар), 20000 төгрөг (энгэрийн дугаар, футболк, малгай) 10000 м, 21095 м, 42195 м-ийн зайд оролцох хүмүүс 20000 төгрөг төлнө. Хураамжаа төлөөгүй гүйгчдэд энгэрийн дугаар олгохгүй. Дугаар аваагүй гүйгчдийг барианд барихгүй ба амжилтыг тооцохгүй.

       Оролцогч Та Монгол Улсад байгаа гадаадын иргэн, эсвэл гадаадын иргэн бол "ГАДААДЫН ИРГЭН БОЛ" гэсэн хэсгийг сонгож өөрийн улсаараа бүртгүүлэн 20.0 ам.доллараа Correspondent bank: BANK OF CHINA, HONG KONG Correspondent bank's swift code: BKCHHKHH Beneficiary bank: ULAANBAATAR CITY BANK OF MONGOLIA Beneficiary bank's swift code: CIBMMNUB Beneficiary name: NIISLELIIN TURIIN SAN BANK Beneficiary account number: 2611038120 дансанд тушаана.


Хайлт

Sponsors